Blak Consult

Evaluerings- og udviklingsopgaver i den offentlige - og private sektor
Benny Blak er coach, superviser og evalueringskonsulent med særlig fokus på "Ledelsessparring, coaching og evaluering" på individ-, institutions- og organisationsniveau.

Benny Blak er cand.pæd. & BA. Har specialiseret sig indenfor coaching, evaluering kompetence- & kvalitetsudvikling og arbejder ud fra "den anerkendende metode" (Appreciative Inquiry). Metoden bygger på en systemisk og socialkonstruktionistisk filosofi.

Benny har de sidste fem år været børne- og kulturdirektør I Høje-Taastrup Kommune. Har desuden været forvaltningschef i Ishøj Kommune og bydelschef for Indre Nørrebro Bydel. Konsulent på et PPR kontor og fagkonsulent i samfundsfag i Undervisningsministeriet. Medlem af Kompetencerådet, Mandag Morgen.

Er censor ved læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og diverse diplomleder-uddannelser samt medlem af en ekspertgruppe nedsat af Danmarks Evaluerings-institut (www.eva.dk), som har evalueret CVU'erne med henblik på, at de kan blive University College.

Forfatter og medforfatter til bøger og vejledninger om pædagogik og evaluering samt medforfatter til Læseplaner og CKF'er (Folkeskoleloven 1993).

Oplægsholder ved konferencer rundt om i Norden om bydelsstyre, demokrati, kvalitetsudvikling og evaluering.

www.blak-consult.dk
bb@blak-consult.dk,
tlf. 50 52 30 98

Curriculum Vitae